Stockholms Stora synagoga onsdag 9 november klockan 18.30

Program: Inledning Svante Weyler. Ordförande, Svenska kommittén mot antisemitism (skma). Vittnesmål från Novemberpogromen 1938, uppläsning av skådespelaren David Arnesen. J. S. Bach · Sarabande, Shahar Rosenthal, violin. Tal av: Peter Wolodarski. Chefredaktör, Dagens Nyheter. E. Bloch · Vidui Shahar Rosenthal, violin. ELSA-priset 2016. Årlig utmärkelse för enskilda personer eller grupper som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. Kaddish-bönen. Anmälan till högtidsstunden: Obs! Medlemmar i Judiska församlingen behöver ej anmäla sig. Medtag medlemskort!