Arbetet med församlingens nya mikva pågår, men har tyvärr kommit att dra ut på tiden. Det är ännu oklart när den nya mikvan kommer att vara klar. Vi återkommer med ytterligare information så snart som möjligt.

The work with the new Community mikva is on its way, but has unfortunately been delayed. It is still unclear when the new mikven will be ready. Further information will be given as soon as possible.