Uttalande från Judiska församlingens styrelse med anledning av att kantor Isidoro Abramowicz slutar

Kantor Isidoro Abramowicz har meddelat att han lämnar vår församling under början av nästa år.  Isidoro har bestämt sig för att tacka ja till en position i Synagoge Pestalozzi Straße i Berlin vilket är en mycket framstående liberal synagoga. Som många av er vet har Isidoro vid sidan av att vara kantor hos oss även lett kantorsutbildningen på Abraham Geiger Colleges kantorsutbildning och därför redan varit någon dag i veckan i Berlin. Vi gratulerar Isidoro till hans nya jobb och önskar honom ett varmt lycka till.

Fram tills att en ny kantor är rekryterad kommer de som läser till sin Bnei mitzva för Isidoro att få andra lärare och synagogans gudstjänster kommer att ledas av Maynard Gerber och vikarierande kantorer. Vi planerar även att tacka av Isidoro senare under hösten. Mer information om tid och plats kommer att meddelas längre fram.