TORSDAGEN DEN  17 MARS 2016 KL 18:30 I SESSIONSSALEN

DAGORDNING

1. Fastställelse av närvaro

2. Val av justeringsperson för protokoll (Judisk Framtid utser)

3. Eventuella ändringar och tillägg till dagordning

4. Rapport från församlingens ordförande

5. Mål och inriktning samt rambudget Bilagor skickas ut separat senare 

6. Korta frågor till styrelsen