Onsdag 8 februari kl 18.30 i Sessionssalen

Dagordning
1. Fastställelse av närvaro
2. Val av justeringsperson för protokoll (Judisk Framtid utser)
3. Eventuella ändringar och tillägg till dagordning
4. Rapport från församlingens ordförande
5. Bajit
6. Behandling av inkomna motioner
7. Korta frågor till styrelsen
Alla medlemmar är välkomna att lyssna.