Judiska församlingen annonserar ut två nya tjänster: verksamhetschef och bibliotekarie

Judiska församlingen går igenom en spännande och dynamisk period där ny verksamhet skapas samtidigt som äldre verksamhet utvecklas. Det nya kultur- och bildningshuset Bajit har inneburit spännande möjligheter att skapa aktiviteter och program riktade till både medlemmar och den breda allmänheten.

Sök anställning som verksamhetschef hos oss

Judiska församlingen söker nu en verksamhetschef som ska ha det övergripande ansvaret för programverksamheten i Bajit, det judiska kollot Glämsta och församlingens sociala verksamhet. I tjänsten ingår även att ansvara för bidragsansökningar för Judiska församlingen.

Verksamhetschefen ska leda arbetet inom områdena kultur/program, bibliotek, Glämsta, utbildning, den sociala verksamheten. Personen kommer att ha personalansvar för cirka åtta medarbetare. Verksamhetschefen ska vara ett stöd i budget- och uppföljningsarbetet och rapporterar direkt till Generalsekreteraren. För att trivas i rollen är det viktigt att du är stabil, strukturerad, flexibel och arbetar bra med andra människor.

De kvalifikationer som vi söker hos verksamhetschefen är:

  • Dokumenterad erfarenhet av att arbetsledning
  • Erfarenhet av uppföljning och budgetarbete
  • Erfarenhet av ett eller flera av områdena informell utbildning, socialt arbete, kulturarbete, ungdomsfrågor
  • Erfarenhet av att arbeta med bidragsansökningar
  • Kunskap om den judiska gruppen i Sverige

Vi värdesätter följande egenskaper

  • Tydliga ledaregenskaper
  • God samarbetsförmåga
  • Tycker om att arbeta i team

För ytterligare information om tjänsten, kontakta generalsekreterare Isak Reichel, isak.reichel@jfst.se
tel. 070-880 50 77.

Sista dag för att söka tjänsten är den 2 oktober. Skicka ansökan per mail till isak.reichel@jfst.se

 

Sök anställning som bibliotekarie hos oss 

Det judiska biblioteket, med sin unika jiddisch- och judaica boksamling, kommer under hösten att flytta in Bajit. Flytten av biblioteket innebär att biblioteket ändrar karaktär från att främst ha varit inriktat på forskare och specialister till att i större utsträckning rikta sig till den breda allmänheten. Biblioteket kommer att ligga i anslutning till café Bajit. På det sättet kan biblioteket bli en mötesplats med fler spontanbesök än tidigare. Tystare platser för de som i lugn och ro vill försjunka i en bok kommer också att finnas. Den unika funktion som biblioteket har för forskare kommer även att kvarstå. Stora delar av bibliotekets judaica- och jiddischlitteratur kommer att finnas i depå och kan beställas fram.

Bibliotekarietjänsten är mångsidig. Bibliotekarien ska fungera som ett stöd för forskare och samtidigt kunna hjälpa en intresserad allmänhet. Judiska församlingen har en omfattande programverksamhet inriktad mot litteratur och bibliotekarien förväntas även vara aktiv inom detta område. Eftersom den judiska skolan Hillel ligger i samma hus förväntas bibliotekarien även samarbeta med skolans pedagoger.

Vi söker en bibliotekarie som har bibliotekarieutbildning eller motsvarande kunskaper, är serviceinrikad och tycker om att arbeta tillsammans med andra. Vi förväntar oss även att bibliotekarien ska kunna ta egna initiativ och kan arbeta självständigt. För att arbeta med bibliotekets unika samling av jiddisch och judisk litteratur behövs grundläggande kunskaper i hebreiska och om den judiska litteraturen. Om sådana kunskaper saknas ska bibliotekarien vara beredd att delta på vidareutbildning i judiska studier och hebreiska.

För ytterligare information om tjänsten, kontakta generalsekreterare Isak Reichel, isak.reichel@jfst.se
tel. 070-880 50 77.

Sista dag för att söka tjänsten är den 9 oktober. Skicka ansökan per mail till isak.reichel@jfst.se