På söndag 22 april samlas tjugofem judiska konstnärer från Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors på Bajit för ett nordiskt judiskt konstnärsretreat som pågår under fyra dagar. Här tar vi första stegen för att bli en del av ett globalt judiskt nätverk för kultur genom att arbeta tillsammans med Asylum Arts i New York.

Under dagarna kommer konstnärer från alla konstformer (litteratur, konst, dans, musik, teater, konsthantverk m.m.) att lära av varandra och få inspiration från inbjudna experter. Vi ser det här som startskottet för ett ambitiöst internationellt judiskt kulturutbyte som ger de deltagande konstnärerna möjligheten att efter retreaten samarbeta, bli en del av nätverket och få nya möjligheter till stöd för att skapa nya konstverk. Konstnärerna som är med har det gemensamt att de är på väg att ta ett nästa avgörande steg i sin karriär. Vår förhoppning är att retreaten ska kunna ge en skjuts framåt. Och vi hoppas förstås att så småningom få se resultatet i Bajit eller på andra platser i Stockholm och världen.

Judiska församlingen skapar retreaten tillsammans med Asylum Arts och TYP kulturkapital med stöd av Stockholms stad, Katz judiska kulturfond och Heckschers stiftelse.