"Vad är vänskap? Vad betyder ett förlåt? Hur är jag som kompis?" Detta och andra små och stora frågor pratar vi om i biblioteket, under Stora synagogan på jom kipur, 12 oktober klockan 11.15.
Vi avslutar med en shofartävling! Timman hålls av Miriam Mosesson, församlingens ungdomskonsulent. Föranmälan till ungdom@jfst.se Begränsat antal platser. Varmt välkomna!