För rabbin Ute Steyer och kantor Isidoro Abramowicz.

Judiska Församlingen i Stockholm har äran att inbjuda till en installationsceremoni för Sveriges första kvinnliga rabbin Ute Steyer och kantor Isidoro Abramowicz. Måndag 6 juni klockan 18.00 i Stockholms Stora synagoga. Tal och musik. Ingen föranmälan för medlemmar i Judiska församlingen. Övriga mejlar gunila.lefebure@jfst.se