Församlingens mikva på Nybrogatan (gamla Centret) stänger för gott 31 mars.
Kvinnor och män som är församlingsmedlemmar och som behöver uppsöka mikva för taharat ha-mishpacha under tiden tills den nya mikvan är färdig (planeras vara klar i september) får vända sig till församlingarnas mikvaot i Göteborg eller Helsingfors. Judiska församlingen kommer att ersätta rimliga reseutlägg. (max 1 000 kronor för resekostnader till Göteborg eller Helsingfors). Mot uppvisande av kvitto kan utläggsblankett rekvireras hos john.gradowski@jfst.se
Om vädret tillåter kan även en naturlig vattenkälla, som t ex en insjö eller t o m Östersjön, användas som mikva (ma’ayan).