Tider för Stora synagogan

Jom kipur
Hadlakat nerot (ljuständning) kl. 18.05, fastan börjar.
Kol Nidre 1: kl. 17.00
Kol Nidre 2: kl. 20.00
Shacharit: 30/9 kl. 10.00
Havdala, fastan slutar kl. 19.11

Tider för Jeschurun och Adat Jisrael

Jom kipur 
Slichot Adat Jisrael, fredag 29 september, kl. 07.00
Slichot Adat Jeschurun kl. 07.45
Mincha (endast i A Jeschurun) kl. 13.15
Kol nidre, predikan i A Jisrael av rabbin Amram Maccabi kl. 18.05

Jom kipur, lördag 30 september
Shacharit kl. 09.00
Predikan i A Jeschurun av rabbin Amram Maccabi, mazkir kl. ca 12.00
Slut kl. 19.11

Jeschurun, info@jeschurun.sewww.jeschurun.se
David Epstein kommer att leda gudstjänsterna.
Barngudstjänster äger rum Rosh hashana och Jom Kippur

Adat Jirsael, info@adatjisrael.sewww.adatjisrael.se
Barngudstjänster mm i Adat Jisrael, ta kontakt med oss för info.
Avi Peri en etablerad och populär kantor i Israel kommer åter till synagogan Adat Jisrael.

Tider för Sessionssalens minjan. Plats: Sessionssalen

Jom kipur
Erev jom kipur, fredag 29 september. Kol nidre, kl. 18.05
Jom kipur, lördag 30 september. Morgongudstjänst börjar kl. 09.30, shacharit.
Mazkir, ca kl. 12.45
Avslutande gudstjänst neila, maariv ca kl. 17.45
Slut kl. 19.11
Peter Lebenswerd, Tobias Kessler m fl. kommer att traditionsenligt leda gudstjänsterna i Sessionssalen.

Tider för Solna Sundbyberg

Jom kipur
Erev jom kipur, fredag 29 september. Kol nidre, kl. 18.05
Jom kipur, lördag 30 september. Morgongudstjänst börjar kl. 09.30, shacharit.
Slut kl. 19.11

Tider för Judiska Hemmet

Jom kipur
Erev jom kipur, fredag 29 september, gudstjänsten börjar kl. 18.00
Jom kipur, lördag 30 september. Morgongudstjänst börjar kl. 09.15 och slutar kl. 19.11