Tider för Stora synagogan

Leil Selichot
lördag 16 september kl. 20.00

Rosh hashana
Första kvällen Rosh hashana, onsdag 20 september
Hadlakat nerot (tänd ljusen): kl. 18.35
Maariv: onsdag 20/9 kl. 17.30
Shacharit: torsdag 21/9 kl. 09.15
Tashlich: kl 17.00

Andra kvällen rosh hashana torsdag 21 september
Hadlakat nerot (tänd ljusen från levande låga): kl. 19.42
Maariv: torsdag 21/9 kl. 17.30
Shacharit: fredag kl. 09.15
Rosh hashana slutar (och shabbat börjar) fredag 22 september: kl. 18:26

Jom kipur
Hadlakat nerot (ljuständning) kl. 18.05, fastan börjar.
Kol Nidre 1: kl. 17.00
Kol Nidre 2: kl. 20.00
Shacharit: 30/9 kl. 10.00
Havdala, fastan slutar kl. 19.11

Tider för Jeschurun och Adat Jisrael

Söndag 17 september
Midnattsslichot (A Jisrael) kl. 00.30
Slichot (endast i A Jisrael) kl. 08.00
Slichot vardagar måndag-onsdag
Adat Jeschurun kl. 07.30
Adat Jisrael kl. 07.00

Rosh hashana
Erev rosh hashana
Mincha & maariv kl. 18.35 onsdagen 20 september

Rosh hashana dag 1, torsdag 21 september
Shacharit, predikan i A Jisrael av rabbin Amram Maccabi kl. 08.00
Mincha, tashlich, extra shofar blåsning endast i Adat Jisrael kl. 18.00
Ljuständning & maariv kl. 19.45

Rosh hashana dag 2, fredag 22 september
Shacharit, predikan i A Jeschurun av rabbin Amram Maccabi kl. 08.00
Extra shofarblåsning i A Jisrael kl. 17.40
Mincha, maariv kl. 18.30

Haazinu shabat shuva 
Shacharit, predikan i A Jisrael av rabbin Amram Maccabi, 23 september kl. 09.00

Tsom Gedalja flyttad 
Fastan börjar kl. 04.35, söndag 24 september
Slichot (endast i A Jisrael) kl. 08.00
Fastan slutar kl. 19.18

Jom kipur 
Slichot Adat Jisrael, fredag 29 september, kl. 07.00
Slichot Adat Jeschurun kl. 07.45
Mincha (endast i A Jeschurun) kl. 13.15
Kol nidre, predikan i A Jisrael av rabbin Amram Maccabi kl. 18.05

Jom kipur, lördag 30 september
Shacharit kl. 09.00
Predikan i A Jeschurun av rabbin Amram Maccabi, mazkir kl. ca 12.00
Slut kl. 19.11

Jeschurun, info@jeschurun.sewww.jeschurun.se
David Epstein kommer att leda gudstjänsterna.
Barngudstjänster äger rum Rosh hashana och Jom Kippur

Adat Jirsael, info@adatjisrael.sewww.adatjisrael.se
Barngudstjänster mm i Adat Jisrael, ta kontakt med oss för info.
Avi Peri en etablerad och populär kantor i Israel kommer åter till synagogan Adat Jisrael.

Tider för Sessionssalens minjan. Plats: Sessionssalen

Rosh hashana
Erev rosh hashana, onsdag 20 september. Gudstjänsten börjar kl. 18.35, mincha & mariv.

Rosh hashana dag 1, torsdag 21 september
Morgongudstjänst börjar kl. 09.00, shacharit.
Shofarblåsning ca. kl 12.00

Rosh hashana dag 2, fredag 22 september
Morgongudstjänst börjar kl. 09.00
Shofarblåsning ca. kl 12.00

Jom kipur
Erev jom kipur, fredag 29 september. Kol nidre, kl. 18.05
Jom kipur, lördag 30 september. Morgongudstjänst börjar kl. 09.30, shacharit.
Mazkir, ca kl. 12.45
Avslutande gudstjänst neila, maariv ca kl. 17.45
Slut kl. 19.11
Peter Lebenswerd, Tobias Kessler m fl. kommer att traditionsenligt leda gudstjänsterna i Sessionssalen.

Tider för Solna Sundbyberg

Rosh hashana
Erev rosh hashana, onsdag 20 september. Gudstjänsten börjar kl. 18.35, mincha & mariv.

Rosh hashana dag 1, torsdag 21 september
Morgongudstjänst börjar kl. 09.00, shacharit.
Mincha och mariv kl. 18.40

Rosh hashana dag 2, fredag 22 september
Morgongudstjänst börjar kl. 09.00
jom tov övergår i kabalt shabat kl. 18.30

Jom kipur
Erev jom kipur, fredag 29 september. Kol nidre, kl. 18.05
Jom kipur, lördag 30 september. Morgongudstjänst börjar kl. 09.30, shacharit.
Slut kl. 19.11

Tider för Judiska Hemmet

Rosh hashana
Rosh hashana dag 1, torsdag 21 september, morgongudstjänst börjar kl. 09.15
Rosh hashana dag 2, fredag 22 september, morgongudstjänst börjar kl. 09.15

Jom kipur
Erev jom kipur, fredag 29 september, gudstjänsten börjar kl. 18.00
Jom kipur, lördag 30 september. Morgongudstjänst börjar kl. 09.15 och slutar kl. 19.11