Kära medlemmar,
Uppdatering om vad församlingens styrelse sysslar med just nu.
Under den gångna veckan har mångas tankar gått till Dan Uzan z”l som mördades för ett år sedan då han stod vakt utanför synagogan i Köpenhamn. Petra Kahn Nord från Judiska Ungdomsförbundet och jag var med i SVT i fredags och talade om hur terrordådet påverkat oss svenska judar. Den 3 mars träffar vår generalsekreterare Isak Reichel och jag justitieminister Morgan Johansson för att bland annat diskutera vår säkerhetssituation.
Glädjande nog har koloniverksamheten slagit rekord i antalet barn som sökt till sommarens perioder. Vid ett extrainkallat styrelsemöte den 23 februari kommer styrelsen att diskutera eventuella åtgärder som behöver vidtas med anledning av detta. Mer information kommer!

Aron Verständig
Ordförande