I söndags hade jag nöjet att delta i Judiska Ungdomsförbundet i Sveriges (JUS) årsmöte här i Stockholm. JUS är en paraplyorganisation som samlar 14 olika judiska ungdomsföreningar i hela Sverige. Det var verkligen roligt att se det engagemang som finns hos våra ungdomar. Vid mötet riktade jag, på församlingens vägnar, ett stort tack till alla de ungdomar som ägnar sin fritid åt att skapa aktiviteter för sina jämnåriga.

Idag deltar jag i ett möte med Regeringens råd för kontakt med trossamfund som leds av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Ett mycket intressant forum där man får möte ledare för andra religioner samt ledamöter från riksdag och regering. En för oss prioriterad fråga är att få ökade bidrag för våra säkerhetskostnader.

Som ni säkert har märkt så har det blivit både ljusare och varmare ute vilket är ett säkert tecken på att pesach närmar sig. Redan nu på söndag är det dags för den årliga matzeförsäljningen, för första gången i Bajit-huset. Ta gärna tillfället i akt att ta en titt på vårt fina hus, så kanske vi ses där!

Aron Verständig/ordförande