Den senaste veckan har präglats av de hemska terrordåden i Bryssel. Allas våra tankar finns hos offren och deras anhöriga. Jehi zichram baruch – Må deras minne bli till en välsignelse.
Även om dessa dåd inte var specifikt riktade mot judiska intressen, känner vi som judar hotet från den islamistiska terrorismen. Tack vare ett mångårigt professionellt arbete av mina företrädare samt av vår säkerhetsavdelning har vi en god dialog med stat, kommun och med polismyndigheten. Arbetet är fortsatt inriktat på att dels upprätthålla ett gott skydd vid våra institutioner och dels på att få täckning för våra säkerhetsrelaterade kostnader. Ett arbete som genom åren gett resultat.
Jag skulle avslutningsvis vilja göra reklam för ett intressant panelsamtal som kommer att äga rum den 11 april, där Anneli Rådestad (Judisk Krönika), Noa Hermele (Paideia), Lena Posner-Körösi (Judiska Centralrådet) och jag själv kommer att diskutera frågan: Vilken väg leder till en levande församling? Jag kan utlova ett spännande samtal!
Aron Verständig, ordförande.