En av fördelarna med att vara ordförande I Judiska församlingen är att man får möjlighet att delta i många olika aktiviteter och sammanhang som är nya för en. Jag var särskilt glad att få en inbjudan till Chevra Kadishas traditionsenliga årliga lunch denna söndag.

Chevra Kadisha, det judiska begravningssällskapet, grundades redan år 1788 och består av ett stort antal frivilliga som, tillsammans med anställda tjänstemän, ser till att vi kan upprätthålla de judiska begravningstraditionerna på det mest respektfulla sätt som man kan tänka sig. Jag skulle därför vilja ta tillfället i akt att även i detta forum framföra min stora tacksamhet till er alla som ställer upp idag eller har ställt upp tidigare i denna för oss så viktiga verksamhet.

Aron Verständig/ordförande