En återkommande arbetsuppgift för styrelsen i Judiska församlingen är att varje år presentera ett dokument för församlingens fullmäktige med titeln Mål och inriktning. Att detta dokument ska presenteras och beslutas om framgår av våra stadgar. Vad det ska innehålla säger dock stadgarna inget om. Den styrelse som tillträdde i slutet av förra året har lagt ner en hel del tid och energi på att fundera kring vilka mål som församlingen ska eftersträva under den kommande treårsperioden och vad som rent konkret ska göras för att dessa mål ska bli verklighet.
Vid det extra fullmäktigemötet den 17 mars (kl 18:30 i Sessionssalen, öppet för alla medlemmar) kommer styrelsen att lägga fram sitt förslag till Mål och inriktning. Kom gärna och lyssna! Det beslutade dokumentet kommer givetvis även att vara tillgängligt elektroniskt.