Att vara ordförande i vår församling ställer krav på att balansera mellan att lösa problem på kort sikt och att arbeta med mer långsiktiga utmaningar. Tyvärr är det lätt att det försnämnda tar alltför mycket tid från det sistnämnda.
För att förstå vilka utmaningar som vi står inför är det viktigt att ta del av så mycket fakta som möjligt. Det var därför intressant att läsa den rapport som nyligen publicerades av den amerikanska judiska organisationen Joint. Joint har nämligen genomfört en enkät med över 300 europeiska judiska ledare. Rapporten innehåller många intressanta observationer. Bland dessa observationer märks bland annat att den främsta prioriteten bland de som svarat på enkäten är att förbättra den judiska utbildningen i sina respektive församlingar, något som vi i Stockholm också ska arbeta med framöver. För den som vill läsa hela rapporten så finns den här: http://www.jdc-iccd.org/en/article/70/findings-of-the-third-survey-of-european-jewish-leaders.
Även här i Stockholm gjordes en enkät under föregående år. Vid det nästa styrelsemötet nu i mars kommer vi att diskutera enkätens resultat och se vad vi kan ta med oss från denna.
Slutligen skulle jag vilja skicka en hälsning till de nästan 50 barn och ledare som tillbringar sitt sportlov ute på vårt alldeles egna kollo.

Aron Verständig, ordförande