Tisdagens amerikanska presidentval blev för många av oss ett smärtsamt uppvaknande. Det land som judar i generationer benämnt som di goldene medina – det gyllene landet - har valt en person till sin ledare som gjort till sitt varumärke att uttrycka missaktning mot invandrare, muslimer, kvinnor m.fl. Trump har inte heller skytt antisemitisk retorik. En obehaglig reklamfilm släppt dagarna före valet visar ett antal kända judiska ansikten och anspelar därmed på den antisemitiska retoriken som vi så väl känner igen. Det blev inte bättre av att Steve Bannon, ledare för den högerextrema sajten Breitbardt.com utsetts till Trumps chefsstrateg i Vita Huset. Här i Sverige marscherade omkring 600 nazister förbi vår synagoga denna lördag för att hålla ett möte i Gamla Stan. Det finns onekligen en del orosmoln på himlen.
Just utvecklingen i omvärlden diskuterades när Judiska Centralrådet, Jiddischförbundet och Judiska Ungdomsförbundet (JUS) i måndags mötte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Utöver vår omvärld, diskuterade vi vid mötet säkerhetssituationen för de judiska församlingarna i Sverige. Såsom gjorts vid tidigare möten med företrädare för regeringen framhöll vi behovet av ökade resurser för vårt säkerhetsarbete. Även om det känns som att det är en väldigt lång process så får jag intrycket av att vi rör oss framåt!
Vi tog även upp frågan om arbetet mot antisemitism. På europeisk nivå finns ett lovvärt initiativ som går ut på att anta en definition av vad som är att anse som antisemitism. Definitionen är inte bindande men kan utgöra ett viktigt verktyg i kampen mot antisemitismen. Särskilt intressant är att definitionen även inbegriper olika beteenden som ibland benämns som ”Israelkritik” såsom att likna Israels agerande med nazisternas. Vi ser gärna att Sverige verkar för att denna definition antas inom Organisationen för Samarbete och Säkerhet i Europa (OSSE). Definitionen finns tillgänglig här: https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf.
Samtidigt som jag deltog i detta möte befann sig vår vice ordförande Carl-Henrik Knutsson på en mycket intressant konferens anordnad av European Council of Jewish Communities i Barcelona på temat hur de judiska församlingarna i Europa kan göras mer motståndskraftiga. Det är viktigt att vi ibland lyfter blicken från Sverige och lär oss av erfarenheter från andra judiska församlingar samt delar med oss av våra erfarenheter till våra vänner runt om i Europa och i den övriga världen.
Inom vår församling pågår arbetet för fullt på flera olika områden. När det gäller ekonomin har styrelsen sedan tidigare tillsatt en ekonomikommitté med representanter från samtliga partigrupper. Kommittén kommer att arbeta med att ta fram olika konkreta åtgärder för att höja våra intäkter och sänka våra kostnader. Kommittén kommer att titta förutsättningslöst på ett spektrum av åtgärder. Alltifrån att höja arrendeavgifterna för de som arrenderar vår mark på Södra begravningsplatsen till bättre samordning av Judaicas och församlingens ekonomi- och säkerhetsfunktioner, en eventuell uthyrning av delar av församlingens fastigheter eller andra möjliga lämpliga åtgärder.
I helgen infaller en av det judiska Stockholms höjdpunkter; Limmud. Ett projekt som drivs helt med frivilliga krafter. Jag skulle vilja rikta ett stort tack till er alla som arbetar med detta! Jag hoppas att se så många av er som möjligt på plats på lördag kväll och söndag. För mer info se www.limmud.se
Allt gott, Aron Verständig