Idag (tisdag) måste jag erkänna att det var lite svårt att komma upp på morgonen. Anledningen var ett lång och intressant fullmäktigemöte som inte avslutades förrän vid 22.30-tiden. Det som gladde mig mycket var att så många medlemmar valde att ta sig till Sessionssalen och lyssna på våra diskussioner. Jag tror nämligen att det är viktigt för vår demokrati att medlemmar faktiskt tar sig tid att sätta sig in i de olika frågor som diskuteras, väldigt roligt!
Vid mötet antog Fullmäktige mål och inriktning för 2017. Ett dokument som innehåller en tydlig vision men också kvantifierbara mål som styrelsens och kansliets arbete kan utvärderas emot. Ett mycket viktigt verktyg! Ett sådant mål är att deltagarna i församlingens utbildningsverksamhet ska öka med 100 procent under mandatperioden (dvs. fram till 2018). Det gläder mig därför att kunna informera om att Aaron Isaacs skola startar på nytt från och med vårterminen. Separat information om detta kommer.
Fullmäktige antog även rambudgeten och beslutade att inte förändra medlemsavgifterna i enlighet med styrelsens förslag. I den övergripande budgeten är våra intäkter och kostnader i princip lika stora, dvs. vi går inte med underskott. Vi diskuterade även en eventuell uthyrning av lokaler och andra åtgärder som kan vidtas för att öka Församlingens intäkter. Ju högre intäkter vi har desto mer kan vi satsa på er medlemmar! Även om ett slutligt beslut inte fattades vid måndagens fullmäktigemöte, kommer styrelsen att fortsätta arbetet för att hitta olika sätt på vilka våra intäkter kan öka utan att höja medlemsavgiften.
Styrelsen beslutade tidigare i höst att tilldela Micael Bindefeld församlingens finaste utmärkelse, Aaron Isaac-priset. Micael grundade år 2014 Micael Bindefelds stiftelse till Förintelsens minne vars grundplåt består av en stor personlig donation från Micael själv. Sedan den första prisutdelningen på Förintelsens minnedag den 27 januari 2015 har stiftelsen skapat ett mycket stort allmänt medvetande kring denna dag. Det arbete som Micael har lagt ner på denna stiftelse har lett till att Förintelsens minne uppmärksammas än mer idag. Något som är av mycket stor vikt i dessa tider. Micael har också på ett tydligt och rakryggat vis stått upp för sin judiska identitet i den offentliga debatten, genom att bland annat uppmana svenska judar at sätta på sig sin Davidsstjärna och bli medlem i en judisk församling.
Ikväll (onsdag 9 November) högtidlighålls minnet av Novemberpogromen (Kristallnatten) i en ceremoni i Stora synagogan kl. 18:30. Hoppas att få se så många som möjligt av er där!