När jag skriver dessa ord har precis helgen simchat tora avslutats. Det är den sista av alla de judiska helger som infaller i månaden tishrei. På simchat tora firar vi att vi läst ut toran genom att dansa med den i våra synagogor och genom att direkt börja om från början med att läsa ur den. Inom judendomen är studier och lärande inget som man blir färdig med, utan något som pågår hela livet.

Som en del av er kanske redan sett antog FN-organet Unesco nyligen en resolution som på ett helt historielöst vis ifrågasätter den judiska kopplingen till de judiska heliga platserna i Jerusalem. När resolutionen togs upp för omröstning valde Sverige att lägga ner sin röst. Mot den bakgrunden har jag som ordförande för Judiska Centralrådet skrivit ett brev - http://jfst.se/wp-content/uploads/wallström.pdf - till utrikesminister Margot Wallström. I brevet poängterar vi att de aktuella platserna i Jerusalem är av mycket stor vikt för det judiska folket. Det är därför beklagligt att Sverige inte tagit tydlig ställning mot den historielösa hållning som den nu antagna resolutionen uppvisar. En resolution som får ses som en framgång för de krafter som motsätter sig staten Israels fortsatta existens. Oavsett om eller hur detta brev besvaras anser vi i Centralrådet att det är viktigt att markera i detta fall.

Ikväll samlas styrelsen i församlingen för styrelsemöte. På agendan står bland annat budget inför nästa år och några frågor gällande Glämsta, för snart är det sommar igen!

Med önskan om en härlig höst,

Aron Verständig