Kära medlemmar,

Jag hoppas att ni alla fått möjlighet att umgås med nära kära under Pesach och att ni inte saknar matsebröden alltför mycket!

Veckan före Pesach var sannolikt den mest intensiva sedan jag tog över ordförandeskapet i Församlingen och Centralrådet. Söndagen den 2 april meddelade Judiska Föreningen i Umeå att man avser att avveckla sin verksamhet till följd av hot från nynazister. Som jag framhållit i olika fora är det fullständigt oacceptabelt att judar ska tvingas till tystnad på detta vis. Under de dagar som följde hade jag många olika kontakter med föreningens ordförande, ansvarigt kommunalråd i Umeå, politiker på olika nivåer, media samt ett flertal olika internationella judiska organisationer. Det var glädjande att se hur det svenska samhället och den internationella judenheten uttryckte sitt stöd för Umeås – och hela Sveriges – judar. På fredag reser jag upp till Umeå för att delta i ett rundabordssamtal under ledning av landshövdingen i Västerbottens län. På söndag anordnar Judiska Centralrådet en kippavandring i Umeå för att visa solidaritet med den judiska föreningen och för att markera mot antisemitismen. Om du har vägarna förbi så möt oss gärna i Vänortsparken kl. 14.00

Någon dag senare briserade debatten om de så kallade religiösa friskolorna. Mot bakgrunden av avslöjanden om vissa förhållanden på en muslimsk friskola kom uppmaningar från ett flertal ledande politiker om förbud för denna typ av skolor. En, enligt mig något osaklig, debatt vidtog. Församlingen bedriver ingen skolverksamhet men vi stöttar Hillelskolan i deras kontakter med stat och kommun i denna fråga. Redan i dagsläget är konfessionell undervisning förbjuden enligt skollagen. Det talas dock om att utsträcka detta förbud till den del av skolans verksamhet som inte är obligatorisk. Beskedet från politiken har varit att Hillelskolan inte ska omfattas av detta eftersom man inte ägnar sig åt konfessionell verksamhet. Hillelskolan ska istället ses som en skola för den judiska nationella minoriteten. Det sista ordet i denna fråga är ännu inte sagt varför vi bevakar den noggrant.

Fredagen den 7 april kommer tyvärr att gå till historien som den dag då Stockholm drabbades av terror. Värst blev denna dag givetvis för de anhöriga till de fyra mördade och de som skadades i detta fruktansvärda dåd. Visa av erfarenhet från tidigare händelser vidtog vi omedelbart åtgärder för att stärka säkerheten kring de judiska institutionerna. Vi beslutade även att ställa in fredagsgudstjänsterna i samtliga synagogor och samla alla gudstjänster på en plats under lördagen. Vi samlade även under helgen församlingens kris- och katastrofgrupp för att gå igenom situationen. Jag vill rikta ett stort tack till er alla som genom ett extremt professionellt agerande såg till att vi kunde hantera denna situation på ett lugnt och proffsigt sätt. Vår säkerhetspersonal förtjänar givetvis ett extra tack. När ni ser dem nästa gång, säg gärna tack till dem!

I styrelsen och på kansliet arbetar vi vidare med att leverera roliga, givande och professionella tjänster till alla våra medlemmar. Det händer verkligen mycket nu!

/Aron