Kära medlemmar,

Dessa rader skriver jag på ett sent flyg från Kastrup på väg tillbaka till Stockholm. Anledningen till denna flygning var ett möte med ledningen för Judiska församlingen i Malmö. Som många av er redan vet har Malmö ställts inför stora utmaningar under de senaste åren. Trots det finns det idag i Malmö en aktiv församling som leds av en duktig och positiv styrelse. Som ordförande respektive generalsekreterare i Centralrådet är det viktigt för mig och Isak Reichel att passa på att besöka de olika församlingarna för att få en känsla kring vilka frågor man brottas med just nu. Vid vårt möte diskuterade vi bland annat hur vi inom Centralrådet kan fördjupa vårt samarbete och hur vi ska gå vidare för att öka det allmännas bidrag till vår säkerhet. Det var glädjande att höra att församlingen nu upplever att man har en mycket god dialog med Malmö stad, som också finansierar flera projekt inom församlingen.

I Malmö fick jag också möjlighet att träffa rabbin Moshe David HaCohen. Moshe David kom med sin familj från Israel till Malmö i slutet av februari för att arbeta som församlingsrabbin och för att arbeta med interreligiöst arbete. Det kändes kul att höra att han upplever mötet med de muslimska ledarna i Malmö som positivt!

På söndag sätter jag mig på tåget för att träffa församlingsledningen i Göteborg och för att delta i en paneldebatt anordnad av Göteborgsförsamlingen. Tanken med denna panel är att vi ska diskutera vilket förhållande församlingen ska ha till Sverigedemokraterna. Bakgrunden är en intern debatt som funnits i Göteborg gällande inställningen till SD. Min egen uppfattning gällande SD är att det är ett parti med främlingsfientliga rötter som bedriver en politik som är fientlig mot våra intressen. Ser fram emot en intressant diskussion!

I vår församling händer det som vanligt hur mycket som helst. Bara denna vecka finns det många intressanta program i Bajit som vi i församlingen är med och ordnar. Kom gärna förbi och ta en lunch eller en fika i Bajits fina café!

Aron Verständig, ordförande