Kära medlemmar,
Den judiska helgen Purim ska vara en av de gladaste helgerna under året. Något som jag tycker att vi lyckades utomordentligt bra med i helgen! Under den gångna helgen hölls det välbesökta och uppskattade Purimfester i alla våra synagogor. Församlingen arrangerade också en mycket uppskattad Purimfest för barn i Bajit med över 300 (!) personer på plats. Kvällen innan ordnade Nya JF en fest för ungdomar i Bajit med lite starkare ingredienser i saften. Även Chabad ordnade en stor Purimfest på söndagen. Ett stort tack till alla er som bidrog till att göra Purim till en så pass glädjerik helg här i Stockholm!
Förra onsdagen träffade generalsekreterare Isak Reichel och jag själv tillsammans med representanter från Föreningen Hillel, skolborgarrådet Olle Burell (s) och hans borgarrådssekreterare Sonja Pagrotsky i Bajit för att tala om kostnaderna för Hillels säkerhet. Våra gäster kunde då meddela oss att staden beslutat att höja Hillelskolans profilbidrag – det bidrag som ges till skolor med en särskild profil – från 700 tkr till 1,6 miljoner kr för det innevarande året. Anledningen till höjningen är de ökade kostnaderna för bevakningen kring skolan. Även om det är sorgligt att bevakning ens behövs är det glädjande att stadens politiker tar sitt ansvar för att bidra till att täcka Hillelskolans löpande säkerhetsutgifter. Dialogen med regeringen när det gäller bidrag för säkerhetskostnader fortsätter.
I måndags hölls ett givande och välbesökt medlemsmöte i Bajit under ledning av Willy Silberstein. Vid mötet fick jag möjlighet att berätta om vad som sker i Församlingen, men framförallt gavs det möjlighet för medlemmar att ställa frågor. Naturligt nog kom mycket av diskussionen att kretsa kring Församlingens ekonomi, lokalsituationen (inklusive lokal åt Adat Jeschurun) samt vårt säkerhetsarbete. Mitt budskap är att Församlingen har en stabil ekonomi men att det finns goda skäl till att stärka inkomsterna. Dels med anledning av Stiftelsen Judaicas ekonomiska situation, dels med anledning av att höjda inkomster möjliggör satsningar på våra medlemmar. Jag skulle vilja tacka alla er som kom dit och lyssnade och ställde frågor, utan aktiva och engagerade medlemmar har vi inte en levande Församling.
Aron Verständig