Veckan kring Förintelsens minnesdag var – liksom förra året – väldigt intensiv. I torsdags ägde den minnesceremoni som församlingen ordnar, tillsammans med SKMA, Föreningens Förintelsens Överlevande och Judiska Muséet rum. Jag vill tacka alla er som bidragit till att göra denna ceremoni så värdig och fin som den blev. Dagen därpå deltog jag i stipendieutdelningen som ordnas av Micael Bindefelds stiftelse till Förintelsens minne på Dramaten. I år gick priset till Jacob Mühlrad som kommer att skriva ett körverk om morfadern Michael Blimans tid i koncentrationslägren Auschwitz och Bergen-Belsen. Grattis Jacob! Under ceremonin fick vi höra några minuter ur det ännu ej färdiga körverket: fantastiskt! Att vara ledamot i Micael Bindefelds stiftelses styrelse är verkligen en ära.
I fredags lämnade regeringen ett länge efterlängtat besked. För den som läst mina spalter såväl här som i Tachles kommer det nog inte som en överraskning att finansieringen av våra säkerhetskostnader varit en prioriterad fråga för församlingsledningen. Det gläder mig därför att statsminister Stefan Löfven och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke nu har deklarerat att regeringen kommer att anslå extra medel till trossamfundens säkerhetshöjande åtgärder samt till skolor med ”särskild hotbild”. Hur detta extra stöd kommer att utformas är i dagsläget inte känt för mig, men det är helt klart ett positivt besked. Jag välkomnar även beskedet att regeringen har för avsikt att ordna en ny internationell Förintelsekonferens år 2020.
Även inom församlingen händer det mycket. Inom kort kommer vi i Bajit att ordna bl.a. en kväll med falafel och hommus, shabbatmiddagar och mycket mer. Håll utkik i nyhetsbrev och på FB så att du inte missar något! Avslutningsvis vill jag berätta om ett roligt projekt som styrelsen valt att gå vidare med: Moishe House. Moishe House är en internationell judisk organisation vars syfte är att skapa meningsfulla och berikande aktiviteter för judiska ungdomar. Det går i korthet ut på att ett antal judiska ungdomar får hyra en bostad i utbyte mot att de arrangerar ett visst antal öppna aktiviteter varje månad. Det kan röra sig om studiecirklar, shabbatmiddagar eller program kring judiska helger riktade till jämnåriga. Vi tror att detta kan bli ett viktigt tillskott till utbudet av judiska aktiviteter för ungdomar mellan 20 och 30. Mer information om detta följer!
Aron Verständig