Jag vill börja detta års första nyhetsbrev med att önska er alla en god fortsättning. Dessvärre fick det nya året en trist start med det hemska terrordåd som drabbade Jerusalem i söndags med fyra döda och flera skadade. Mina tankar går till offrens anhöriga och till de skadade. Vi får hoppas att vi framöver enbart ska höra goda nyheter!

Under 2017 kommer mycket att hända i vår församling. Vi har under den gångna hösten kunnat se en kraftig ökning av antalet kultur- och utbildningsaktiviteter. De flesta av dessa har ägt rum i Bajit. Det kommande året kommer att innebära en ytterligare ökning i detta hänseende med bland annat återkommande shabbatmiddagar för våra medlemmar. Vi hoppas kunna återkomma med mer information om detta inom kort. Under slutet av förra året fick vi ett antal positive besked. Stockholms stads Kulturnämnd har beslutat att kraftigt höja bidraget till församlingens kultur- och biblioteksverksamhet. Detta innebär att vi ytterligare kan stärka vårt utbud av aktiviteter till våra medlemmar.

På säkerhetsområdet har vi inlett ett fördjupat samarbete med Security and Crisis Management Centre som drivs av European Jewish Congress. Det syftar till att stärka koordineringen med andra judiska församlingar i Europa när det gäller säkerhet och krishantering. Samarbetet har även resulterat i ett bidrag till vårt säkerhetsarbete. Vi avvaktar dock fortsatt besked gällande den ansökan vi i december skickade till regeringen gällande bidrag till vår säkerhet.

Som jag tidigare nämnt står vi inför flera pensionsavgångar vilket innebär att ett flertal tjänster har utlysts  och fler kommer att utlysas framöver. För tillfället söker vi en redovisningsekonom med löneansvar. Tipsa gärna den som kan tänkas vara intresserad!

Aron Verständig