Det är svårt för mig att börja detta veckobrev med något annat än att beröra den artikel om vår församling som publicerades i söndagens DN. Jag har under de senaste dagarna haft möjlighet att tala med flera medlemmar. Gemensamt för dessa samtal är att vi inte känner igen oss i den bild som DN tecknar av vår församling. Visst har vi olika åsikter, men det är en naturlig komponent i en enhetsförsamling som vår. I artikeln ger jag uttryck för min ambition som ordförande att hela tiden söka en jämvikt mellan de olika intressen och önskemål som ryms inom församlingen.
Vi arbetar hela tiden vidare på nya relationer och stärker de befintliga relationer vi har med ledande företrädare för regering, riksdag, myndigheter, andra trossamfund och utländska stater. Vi kan också mycket stolt konstatera att vi producerar en historiskt stor mängd kulturaktiviteter. Här skulle jag särskilt vilja nämna lördagens chanukakonsert i Stora synagogan och söndagens konsert med musik av Leonard Cohen i Bajit. Stort tack till er alla som organiserade och medverkade i dessa välbesökta och lyckade evenemang!
Jag har full förståelse för att många känner sig frustrerade över att den bild av det judiska Stockholm som ges i artikeln är felaktig eller missvisande. Från församlingens sida fortsätter vi att vara den öppna församling vi är. Det är så vi visar vilka vi är.
På lördag kväll tänder vi det första chanukaljuset. Genom att tända chanukaljusen sprider vi ett ljus över en tid som på många sätt är mörk. Med detta skulle jag vilja önska er alla och era familjer en glad chanuka med goda sufganiot (munkar), fina presenter och mycket tid med nära och kära.
Aron Verständig