Häromdagen gick Georg Klein bort. Han föddes i Ungern, överlevde Förintelsen och kom till Sverige där han gjorde en mycket framgångsrik karriär som cancerforskare. I ett samtal med författaren Stig ”Slas” Claesson uppgav Klein att han inte var krigsskadad – snarare menade Klein att det var Slas som var fredsskadad. Efter att ha överlevt Förintelsens fasor var Klein mer än väl medveten om vad människan är kapabel till. Ännu en av våra överlevare har nu lämnat oss. För oss svenska judar, som inte upplevt Förintelsen, är det av största möjliga vikt att de överlevandes upplevelser förs vidare. Det kan ske genom organisationer som Föreningen Förintelsens Överlevande, Zikaron, SKMA, Judiska Församlingens resa till Polen March of the Living, eller genom andra initiativ.

Några tillfällen om året försöker jag komma ut till skolor för att berätta om judendomen. Jag tror att det är viktigt att dagens unga under sin utbildning faktiskt får träffa en judisk person och höra hur han eller hon resonerar. I förra veckan stod jag framför 150 elever i årskurs nio i Engelbrektsskolan. Det var verkligen roligt att höra deras frågor och funderingar. Även om en del frågor kan vara kritiska – vilket de bör vara – så upplever jag en genuin nyfikenhet.

I dagarna har det gått ett år sedan jag valdes av Fullmäktige till ordförande för vår församling. Det har helt klart varit det mest intensiva året hittills. Det som slår mig är vilken enorm blandning av olika aktiviteter som församlingen arbetar med. Alltifrån skötseln av våra begravningsplatser, till utbildning och sommarläger till religiösa tjänster. För att inte tala om all kontakt med myndigheter, regering och judiska organisationer runtom hela världen. De som jag har mött under året har mer ofta än sällan utryckt en positiv förvåning över såväl vårt medlemsantal som vårt utbud av aktiviteter. Jag skulle här vilja ta tillfället i akt att tacka er alla i styrelsen och alla er andra som hjälpt mig under detta år, inte minst alla våra fantastiska medarbetare!

Vi slår oss inte till ro. Bajit ska fyllas med ännu fler aktiviteter, Aaron Isaacs Skola ska få en bra nystart och medlemsantalet ska öka. Slutligen skulle jag vilja passa på att önska Charlotte Manderman välkommen till församlingen och till vår sociala sektion där Charlotte sedan den första denna månad arbetar.

Aron Verständig