I det nummer av Tachles, som ni nu borde ha fått i brevlådan, informerar Församlingens och Judaicas ekonomiansvariga om den ekonomiska situationen för det judiska Stockholm. För att sammanfatta det hela kan man säga att Församlingen har en stabil ekonomi men att det finns goda skäl för oss att stärka vår ekonomi eftersom Bajit blivit betydligt dyrare än beräknat. När man bedriver ett arbete att stärka den ekonomiska situationen i en så pass komplex organisation som vår församling är det viktigt att det sker genom ett brett spektrum av åtgärder. Det kan röra sig om alltifrån en höjning av arrendena för de som hyr mark av oss på Södra begravningsplatsen till uthyrning av delar av kanslihuset på Wahrendorffsgatan. Dessa åtgärder diskuteras främst inom ramen för styrelsens finansutskott som består av representanter för samtliga grupper.

Viktigast av allt är att vi alla tar del av det otroligt breda utbud av program som Församlingen erbjuder i Bajit. Som ordförande i denna församling är jag otroligt stolt att kunna konstatera att våra duktiga medarbetare ser till att vi varje kväll erbjuder åtminstone ett program av hög kvalitet i Bajit. Kom gärna dit och ta del av det fantastiska utbudet. Är det något du saknar? Tveka inte att kontakta oss!

I förra veckan skickade Judiska Centralrådet in en formell ansökan till regeringen om bidrag till de svenska judiska församlingarnas säkerhetskostnader. I denna ansökan som vi arbetat med under hösten konstaterar vi att Sverige intar en särställning i det att staten ger ett relativt lågt bidrag till de judiska församlingarnas säkerhet. Oavsett vad utfallet blir känns det bra att ha skickat in en formell ansökan där vi på ett tydligt och sakligt vis redogör för våra behov. Ett stort tack till vår generalsekreterare Isak Reichel som stått för det mesta av skrivandet!

I ett svagt ögonblick tackade jag tidigare idag ja till att stå i baren en del av kvällen under Nya JFs traditionella julfest som för första gången går av stapeln i Bajit. Ett stort tack till alla er i Nya JF som ser till att upprätthålla denna stockholmsjudiska tradition. Kom gärna förbi Bajit den 24 December, kanske det är jag som häller upp din öl!