Dagarna blir allt kortare och om lite mer än tre veckor är det dags för chanuka. I församlingen fortgår dock arbetet med full fart. Såväl vår generalsekreterare som jag själv har i olika forum skrivit om den utmaning som ligger framför oss när det gäller att rekrytera personal för att ersätta flera av våra anställda som inom kort går i pension. I måndags inledde vi rekryteringen av en ny kommunikationsansvarig genom att utlysa tjänsten.

I dessa tider är kommunikation något som är absolut nödvändigt för församlingen. Det rör sig delvis om att hålla er medlemmar uppdaterade och engagerade i det som händer i vår församling. Kommunikation handlar också om att hantera våra relationer till det omgivande samhället. Det pågår just nu ett flertal debatter i samhället som kan komma att påverka oss i allra högsta grad. Det är allt ifrån de mer ”klassiska” frågorna om omskärelse och kosherslakt till antisemitismen och hotet mot vår säkerhet. Sen uppstår det olika frågor och debatter som kan behöva hanteras. Ett exempel från de senaste veckorna är beslutet på Liberalernas partiråd om att förbjuda nya konfessionella skolor samt att inte tillåta de existerande att utöka sin verksamhet.

Även om Hillelskolan inte är en konfessionell skola finns det en risk för att den kan drabbas negativt av ett sådant förbud. Det är onekligen oroande att Liberalerna genom att peka ut religion som något oförenligt med kunskap bereder plats för politiska vindar som vid förändrade politiska majoriteter i riksdagen mycket väl skulle kunna omdefiniera Hillelskolans status. En sådan majoritet skulle då inte heller ha dubier om att stänga redan existerande skolor. Genom detta hotas en omåttligt populär skola som varje år förankrar det judiska i det svenska för nya generationer elever. Som tur var fanns det en intern opinion mot detta beslut bestående av bland andra Birgitta Ohlsson.

Jag skulle också vilja passa på att hälsa vår nye säkerhetschef Jonathan välkommen. Jonathan efterträder Stefan och kommer att påbörja sin nya tjänst den 1 januari nästa år. Välkommen!

Ikväll är det dags för 2016 års sista styrelsemöte. På agendan står många intressanta och viktiga frågor. Min känsla säger mig att det kommer att bli en sen kväll. För första gången – vad jag vet – sammanträder inte styrelsen i Wallenbergrummet på Wahrendorffsgatan, utan i Bajit. En stor nyhet (för vissa…)!

Aron Verständig