Förra onsdagen deltog jag i ett möte i Sagerska huset med statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström och representanter för organisationen American Jewish Committee (AJC). AJC är en av de största och äldsta judiska organisationerna i USA. Dess representanter träffar regelbundet världsledare för att diskutera om situationen för respektive lands judiska minoritet och dess relation till Israel. Onsdagens möte kom till stånd på initiativ av den svenska regeringen. Jag deltog i egenskap av representant för Judiska Centralrådet.
Från min sida var det viktigt att få fram ett budskap kring vår säkerhetssituation. Något kortfattat handlar det om att de svenska judiska församlingarna inte i längden kan vara tvungna att bekosta omkring 90 procent av våra egna säkerhetskostnader. Den judiska gruppen är – och vill fortsätta att vara – en integrerad del av det svenska samhället. Men för att kunna fortsätta vara det, behöver vi få ökad hjälp från det allmänna. Min uppfattning är att vi fick bra respons från såväl statsministern som utrikesministern. Vid flera tillfällen uttryckte statsministern att man måste ta problemet med antisemitism på fullaste allvar. Han gjorde också klart att detta är ett problem för hela samhället, och inte enbart för den judiska gruppen. Ett uttalande som jag verkligen uppskattar. Vi väntar nu på konkreta positiva besked!
Utöver detta samtal har jag varit med i en hel del bra diskussioner under den senaste veckan. I torsdags samtalade jag med Bernt Hermele som skrivit boken "Judejävel". Vi talade mycket kring vikten av att ha högt i tak i diskussionerna i vår församling. Jag tror att en förutsättning för att en judisk församling ska uppfattas som relevant av sina medlemmar är att man kontinuerligt för samtal om olika frågor, även de som kan betraktas som kontroversiella. Jag hoppas kunna fortsätta denna typ av diskussioner framöver. Vi har exempelvis för avsikt att bjuda in de personer som kan vara medlemmar, men valt att stå utanför, till ett samtal på temat: vad gör vi för fel?
Många bra samtal och diskussioner var det också i lördags då med Stora synagogan och Adat Jeschurun ordnade en hel kväll (och natt) fylld med studier inför shavuot. Vi var några tappra själar som stannade till 04 på morgonen.
Slutligen vill jag önska alla ledare och barn som i veckan tar sig ut till vårt älskade sommarläger en riktigt härlig sommar!