Den gångna veckan var fylld med intressanta möten. I torsdags besökte justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Bajit för ett studiebesök. Förutom att träffa representanter från Församlingen, Hillel, Paideia och Stiftelsen Judaica fick ministern en rundvandring i huset. Utan att överdriva kan jag säga att han blev mycket imponerad. Givetvis tog vi upp de judiska församlingarnas säkerhetssituation med honom. Denna viktiga fråga kommer jag även att ta upp ikväll när jag möter statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström.
I måndags hölls en mycket fin installationsceremoni för rabbin Ute Steyer och kantor Isidoro Abramowicz. Inför ett stor antal deltagande kunde vi lyssna till kloka och inspirerande ord från biskop Eva Brunne, imam Shaykh Salahuddin Barakat, överrabbin emeritus Morton Narrowe och – givetvis – rabbin Ute Steyer. Vi fick också lyssna till vacker musik framförd av bland andra Maynard Gerber, Isidoro Abramowicz och kören Renanot. En värdig och fin ceremoni!
I min egenskap av ordförande för Judiska Centralrådet skrev jag i slutet på förra veckan ett brev till utrikesminister Margot Wallström med anledning av att Sverige i Unesco röstat för en resolution som bl.a. ifrågasätter den judiska kopplingen till Tempelberget i Jerusalem och anklagar Israel för att placera ut falska judiska gravar för att på så vis förstärka den judiska kopplingen till platsen. Brevet finns publicerat här: http://jfst.se/nyheter/protestbrev-tirgot-wallstrom/
Nu på lördag kväll inleder vi firandet av shavuot, den dag då det judiska folket fick ta emot toran vid Sinai berg. Önskar därför er alla en chag sameach!