I söndags var jag i Malmö för att delta i Centralrådets årsmöte där jag hade äran att väljas till dess ordförande. Centralrådet fyller en viktig funktion genom att det är den enda organisationen som företräder samtliga judiska församlingar. Det är en otrolig styrka för den judiska gruppen att kunna företrädas på detta tydliga sätt.

Som ordförande för Centralrådet är det min avsikt att se till så att hela det judiska Sveriges röst hörs i debatten kring de frågor som är viktiga för oss som grupp. Jag tänker då främst på den stigande antisemitismen och det hot mot vår säkerhet som kommer därav. Men även frågor om brit mila (manlig omskärelse) och koscherslakt är viktiga. Jag vill också arbeta för ett ökat samarbete mellan våra församlingar.

Under den senaste veckan har det cirkulerat ett upprop om ökad religiös mångfald på Glämsta. Under gårdagen träffade jag och andra från styrelsen uppropets initiativtagare för ett bra och konstruktivt möte. Vi delar alla ambitionen om att arbeta för att våra barn ska få en mer omfattande judisk utbildning när de besöker Glämsta om somrarna. När det gäller gudstjänsterna tror jag att vi kan hitta en lösning inför sommarens barnperioder som passar de allra flesta.

Slutligen skulle jag vilja göra reklam för installationsceremonin den 6 juni kl 18 i Stora synagogan av rabbin Ute Steyer och kantor Isidoro Abramowicz. Ingen föranmälan behövs för dig som är medlem. Hoppas att se er alla där!
Aron Verständig