På söndag möts ledarna för de svenska judiska församlingarna för årsmöte i Judiska Centralrådet. Centralrådet, vars styrelse består av de fyra judiska församlingarna (Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg), är den officiella motparten för den svenska staten och fungerar bland annat som remissinstans i flera olika fall.

En av de viktigaste frågorna för Centralrådet att diskutera nu på söndag, och även framöver, gäller hur man kan öka det administrativa samarbetet mellan de olika församlingarna. I takt med att de mindre församlingarna tappar medlemmar gör ny teknik det möjligt att öka samarbetet så att vi kan få ner de administrativa kostnaderna, vilket i sin tur ger oss mer pengar över för att bedriva vår verksamhet.

Vid söndagens möte efterträder jag Lena Posner Körösi som ordförande för Centralrådet. Som jag skrev i min senaste spalt i Tachles har Lena lagt ner ett enormt arbete för att värna den judiska gruppens intressen i Sverige sedan hon tillträdde denna post 1999. Ett stort tack!

Sist men inte minst vill jag göra reklam för medlemsmötet nu på måndag den 30 maj kl 18.30 i Sessionssalen. Alla medlemmar kommer att få ta del av resultaten av den stora medlemsenkät som genomfördes i fjol. Ni kommer även att få möjlighet att diskutera resultaten av denna med mig och andra församlingsengagerade. Jag hoppas få se så många av er där som möjligt! Obligatorisk föranmälan  senast fredag 27 maj till john.gradowski@jfst.se OBS! Endast för medlemmar i Judiska församlingen. Ta med medlemskort.

Aron Verständig