I tidigare nyhetsbrev har jag berättat om olika satsaningar som vi i styrelsen har fattat beslut om. Vi har utlyst en tjänst som utbildningsansvarig. Förra veckan fattade styrelsen beslut om att fortsätta med shlichim (sändebud) från den modern-ortodoxa ungdomsorganisationen B’nei Akiva samt att påbörja en satsning på shlichim från masorti-rörelsens (conservative) ungdomsorganisation. Vi kommer nu också att anställa en ytterligare person som ska arbeta med våra ungdomsorganisationer. Givetvis kommer den personen att ha sin arbetsplats i Bajit-huset. Bajit kommer från invigningen i september att vara den centrala punkten för judisk utbildning, kultur och ungdomsliv i Stockholm.
Sammantaget visar dessa satsningar att denna styrelse lägger stor vikt vid att ytterligare förbättra församlingens utbildning av sina medlemmar samt även att satsa mer på vår ungdomsverksamhet.
Det är inte bara barn och unga som vi satsar på. Sedan flera år tillbaka bedriver Judiska Hemmet en dagverksamhet för äldre, Terrassen. En verksamhet som vi har förstått är mycket uppskattad av de som deltar i den. Huruvida Terrassen skulle kunna fortsätta har varit föremål för diskussion då Judiska Hemmet inte har möjlighet att fortsätta finansiera denna verksamhet. Det har i dagarna blivit klart att denna verksamhet nu kan fortsätta med stöd av Rodef Chesed och Judiska församlingen. En glädjande nyhet!
Avslutningsvis skulle jag vilja önska staten Israel ett stort grattis på 68-årsdagen nu på torsdag!
Aron Verständig