Denna vecka har jag haft förmånen att delta i European Jewish Congress styrelsemöte som för första gången hölls här i Stockholm. EJC är en organisation som samlar samtliga judiska församlingar i Europa och som för diskussioner med såväl europeiska- som nationella ledare om situationen för judar i de olika europeiska länderna. Under gårdagens möte berättade jag kort om vår församling. Delegaterna fick också en möjlighet att se det nya Bajit-huset, som de var mycket imponerade av!

Församlingens styrelse fattade igår beslut om att gå vidare med rekrytering av shlichim. Shlichim, vilket är hebreiska för sändebud, är ofta ett ungt par från Israel som kommer hit under några år för att bland annat arbeta med våra ungdomar och även i våra synagogor. Ett viktigt tillskott i vår verksamhet som funnits i olika former sedan 1950-talet. Det som är nytt nu är att vi kommer att satsa på att ta hit två par shlichim; ett från den konservativa rörelsen och ett från den modernt ortodoxa. På så vis kommer vi att bättre kunna spegla mångfalden i vår församling.

Slutligen skulle jag vilja önska alla de som deltar i eller besöker Stockholm i samband med fotbollsturneringen PGT nu till helgen varmt välkomna och lycka till!

Aron Verständig