Som många av er säkert redan vet är frågan om säkerheten kring våra institutioner högt prioriterad. En stor del av den tid jag lägger ner på mitt ordförandeskap är ägnad åt samtal och författande av texter kring behovet av ökad hjälp från staten med dessa kostnader. I dagsläget går cirka en femtedel av de medel vi får in genom medlemsavgifter till säkerhetskostnader.
När jag i söndags var i Helsingfors fick jag möjlighet att tala med kollegor om situationen i deras länder. I Danmark, som nyligen upplevt en dödlig attack mot sin synagoga, får församlingen nu ett stort statligt bidrag samtidigt som polisen dygnet runt finns på plats utanför synagogan. Det faktum att europeiska politiker behöver göra mer i detta hänseende togs också upp under söndagens ceremoni i Helsingfors synagoga av ordföranden för European Jewish Congress, Moshe Kantor. Vi får hoppas att hans budskap gick fram till de närvarande finska politikerna, som hittills haft en liknande inställning som våra svenska politiker.
I detta sammanhang får vi aldrig glömma de stora insatser som görs av våra frivilliga män och kvinnor, som förra året lade ner över 8 000 arbetstimmar utan en enda krona i kostnader för församlingen. Hade de inte funnits, skulle situationen vara radikalt annorlunda. Nästa gång du träffar en av våra frivilliga, säg gärna tack! Men vi behöver fler frivilliga. När Bajit invigs officiellt nu på söndag ökar behovet av frivilliga. Jag skulle vilja uppmana dig som är över 18 år att anmäla ditt intresse för denna spännande, stimulerande och mycket viktiga uppgift till jss@jfst.se
Nu på söndag är det dags för en ny milstolpe i det judiska Stockholms närmare 250-åriga historia. Genom invigningen av vårt vackra Bajit-hus markerar vi att den judiska gruppen i staden ser en ljus framtid. Jag hoppas få se så många av er som möjligt på söndagens invigningsfest! (OBS! Det är fullt på söndag, endast de med konfirmerad inbjudan kan släppas in. OBS!)