Även denna helg blir det till att resa. Från en väldigt mysig shabbatgudstjänst med efterföljande lunch i Helsingborg bär det nu på söndag av till Helsingfors för ett storslaget firande av synagogans 110-årsjubileum. Utöver att gratulera vår finska systerförsamling kommer jag att passa på att träffa ordföranden från andra europeiska lander för att diskutera gemensamma frågor. Jag uppskattar verkligen dessa tillfällen då tillfälle ges till erfarenhetsutbyte och koordinering över landsgränserna.

I styrelsen har arbetet nu påbörjats med att lägga en budget för 2017 och som ska beslutas av fullmäktige senare under hösten. Tanken med budgeten är att den ska skapa förutsättningar för oss att uppfylla de mål som uppställs i det mål- och inriktningsdokument som fullmäktige fattade beslut om i våras. Dessa mål innefattar bland annat att vårt medlemsantal ska öka, att deltagandet i kulturella, sociala och religiösa aktiviteter ska bli större och att medlemmarnas upplevda trygghet ska öka (hela dokumentet finns tillgängligt här). I veckan har vårt kansli varit på vad som verkar ha varit en mycket givande planerings- och studieresa i Vilnius. Under resan fick kansliet möjlighet att planera hur man konkret ska arbeta för att uppfylla de uppställda målen.

I den medlemsenkät som genomfördes i fjol framkom att våra medlemmar anser att ett av de viktigaste områdena som församlingen ska arbeta med är kampen mot antisemitism. Något som vi också arbetar med kontinuerligt. Ett – av många exempel – på detta var ett möte jag hade i veckan med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas – OSSE – ansvarige för att bekämpa antisemitism, Andrew Baker. Baker och jag samtalade om den nuvarande situationen och jag gav honom några medskick inför hans kommande möten med ministrar och statssekreterare. Baker besöker även Malmö för att höra mer om situationen där.

Aron Verständig