Förra veckan påbörjades något som jag hoppas ska bli en tradition, nämligen att veckovis ge korta uppdateringar om vad som är på gång I församlingens styrelse. Denna vecka blir det mycket kring koloniverksamheten. Vi har ett angenämt problem i att vi slagit ett historiskt rekord i antalet ansökningar till sommarens barnperioder. I dagarna kommer antagningsbrev att skickas ut till de som erbjudits plats (koloniverksamheten tar inte emot fler anmälningar just nu) och styrelsen kan efter att svar inkommit behöva ta ställning till investeringar i tillfälliga åtgärder, såsom hyra av husvagnar. Det ser verkligen ut att bli en fantastisk kolonisommar!

Aron Verständig, ordförande