Denna vecka blir min text något längre än vanligt. Anledningen är det möte som församlingens generalsekreterare Isak Reichel och jag hade med utrikesminister Margot Wallström i fredags.

Hon har tyvärr blivit känd bland oss svenska judar för sina uttalanden om utomrättsliga avrättningar i Israel mm. Bakgrunden till mötet var ett initiativ från Wallström som önskade en dialog med representanter från vår församling.

Mötet, som varade ca en och en halv timme, handlade till stor del om antisemitismen i Sverige, om säkerhetsläget för svenska judar men också om Wallströms uttalanden. Isak Reichel och jag förklarade hur de svenska judarna upplevt den gångna tvåårsperioden. Hur det har känts för oss att uppleva en ökad antisemitism som även manifesterats i terrordåd i vår närhet. Hur de judiska församlingarna tvingas lägga allt mer av sin budget på sin egen säkerhet. Vi förklarade även att det är i det sammanhanget man ska se hennes uttalanden om Israel. Uttalanden som fått många svenska judar att reagera starkt. Vi uppmanade Wallström att arbeta mer mot antisemitism i Sverige och inom EU.

Samtalet kom även in på identitetsfrågor. Vi förklarade att många svenska judar känner ett nära band till Israel och därför berörs av vad som händer där. Wallström förklarade bakgrunden till regeringens beslut att erkänna Palestina som stat och framhöll även att hon gjort flera uttalanden som kritiserar det palestinska ledarskapet.

Vi kände att detta varit ett bra möte. Att vi lyckats förmedla hur flertalet av de svenska judarna upplevt den senaste tiden. Vi kan nu hoppas att Wallström visar handlingskraft och trappar upp regeringens arbete mot antisemitism på det nationella såväl som på det internationella planet. Vi avslutade mötet med att deklarera att församlingen gärna även fortsättningsvis diskuterar hur regeringen kan vara tydligare i sitt arbete mot antisemitism i Sverige och i världen.

Med detta passar jag på att önska er alla och era familjer en pesach kasher ve’sameach, en glad och kosher pesach!

Aron Verständig