Kära medlemmar,

Ibland får man intrycket att församlingen och Judiska Centralrådet enbart arbetar med kontakter med svenska myndigheter och organisationer. Även om den övervägande delen av våra externa kontakter är med svenska, amerikanska och israeliska myndigheter och organisationer, har vi mycket att göra med andra länder. Låt mig ge några exempel från den senaste veckan.

Det finns ofta ett stort intresse från nya ambassadörer från länder med en större judisk befolkning att etablera kontakter med vår församling. Det handlar ofta om att de vill bilda sig en uppfattning om landets judenhet och förutsättningarna för judiskt liv på den ort där de är stationerade. Exempelvis rapporterar den amerikanska ambassaden löpande om läget för den svenska judenheten tillbaka till Washington. I förra veckan åt jag lunch i Bajit med Adrien Müller som är Ungerns nya Stockholmsambassadör. Vi talade om den ungerska och den svenska judiska befolkningen i allmänhet samt om möjligheterna att i framtiden ordna kulturella evenemang tillsammans med den ambassad hon företräder. Även om Ungern har en av de största judiska befolkningarna i Europa är det ytterst beklagligt att ta del av den ungerska regeringen stundvis antisemitiska retorik.

I Ungerns grannland Polen har en lag som förbjuder påståenden om att Polen var delaktigt i mördandet av judar under Förintelsen antagits av parlamentet. Att genom hot om fängelsestraff försöka påverka historieskrivningen är ett allvarligt hot mot den fria forskningen och yttrandefriheten. Judiska Centralrådet har därför, i likhet med många andra judiska sammanslutningar, protesterat kraftigt mot detta lagförslag.

Som om detta inte varit nog har representanter från flera partier i det isländska parlamentet nyligen föreslagit ett förbud mot omskärelse. Ett förbud mot denna viktiga del av såväl judendomen som islam utgör ett allvarligt ingrepp i den grundläggande religionsfriheten. Inte sällan drivs förbudsfrågan av främlingsfientliga snarare än sakliga skäl. De nordiska rabbinerna har tillskrivit den isländske statsministern och Judiska Centralrådet har begärt ett möte med den isländske ambassadören i Stockholm för att framföra våra protester.

Kort och gott så håller vi oss sysselsatta. Här i Stockholm är aktiviteterna igång för fullt. Family Sundays, filmvisningar, Moishe House, B´nei Mitsva-gruppen, 4-årstider, Aaron Isaacs skola för att bara nämna några saker som sker just nu!

Slutligen så vill jag rekommendera er alla att komma till Stora synagogan nu på lördag och den efterföljande kiddushen (ca kl 11.30) där jag kommer att dela ut Aaron Isaac-priset till journalisten och författaren Niklas Orrenius. Det blir ett kort samtal mellan oss två och så en god kiddush. Något du inte vill missa!