Kära medlemmar,

Då var chanuka till ända. Jag hoppas att ni alla fått möjlighet att fira denna högtid med familj och vänner med massa god mat! För min del fick jag möjlighet att hålla ett tal vid den årliga chanukaljuständningen på Norrmalmstorg. Det var verkligen härligt att se så många av våra medlemmar där. Det var också väldigt trevligt att lyssna till vårt nya finansborgarråd (motsvarande borgmästare) Anna König Jerlmyr (m) som höll ett mycket uppskattad tal i vilket hon bland annat citerade rabbinen Hillel. Det var också en härlig känsla att därefter få stiga in i en helt fullsatt synagoga för att lyssna till Hillelskolans chanukakonsert. Mycket imponerad av våra unga och deras lärare!

Samma dag antog EU:s ministerråd enhälligt en mycket viktig resolution som vi, tillsammans med många andra judiska organisationer, drivit på för. Resolutionen stadgar bland annat om att medlemsstaterna ska skydda de judiska institutionerna som finns i deras respektive länder samt att de ska anta den definition av antisemitism som tagits fram av den internationella organisationen International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Denna definition är ett mycket viktigt verktyg i arbetet med att motverka antisemitismen.

Att denna resolution tyvärr behövs visades när EU:s byrå för mänskliga rättigheter (FRA) publicerade en stor studie av antisemitismen i Europa som över 1 000 svenska judar deltagit i. Tråkigt nog visar studien att omkring nio av tio europeiska judar upplever att antisemitismen ökat under de senaste fem åren. Detta kommer visserligen inte som en överraskning för oss som dagligen arbetar med dessa frågor. I ett uttalande som publicerades samma dag anser Judiska Centralrådet att staten kan och bör göra mer för att förebygga antisemitism och för att få judar att känna sig säkrare. Staten borde till exempel se till så att alla svenska skolbarn får ordentlig kunskap om vilka katastrofala konsekvenser antisemitism fått i Europa. Staten bör även öka polisbevakningen kring judiska institutioner.