Kära medlemmar,

I förra veckan hade jag den stora äran att få dela ut församlingens förtjänstnål till nio olika personer som under många år osjälviskt ställt upp inom olika verksamheter. Det är ibland lätt att ta folks insatser för givet. Att vi glömmer att tacka dem som gör så mycket för oss alla. Varje år får därför styrelsen och personalen nominera ett antal personer som får äran att ta emot denna utmärkelse. Vår förhoppning är att denna utmärkelse inte bara ska motivera mottagarna att fortsätta sitt viktiga arbete men också att inspirera andra att följa i deras fotspår.
Så här mitt under chanuka är det givetvis mycket som händer. På torsdag kl 17 ordnas den sedvanliga offentliga chanukaljuständningen, i år på Norrmalmstorg. Stort tack till Chaim och Mina Greisman för att ni låter oss få vara med om detta år efter år. På söndag ordnar församlingen vår årliga chanukafest för barn, hoppas att så många som möjligt kommer och firar denna helg med oss.
Samtidigt pågår diskussionerna inför den kommande mandatperioden. Med ledning i valresultatet som blev klart häromveckan ska vi nu formera en ny styrelse bestående av samtliga partigrupper. Den 18 december hålls det första fullmäktigemötet där bland annat den nya styrelsen väljs och en budget för det kommande verksamhetsåret ska antas.
I nästa vecka publiceras också en ny omfattande studie som gjorts av EU gällande antisemitismen i Europa. Jag välkomnar att EU lägger stora resurser på denna viktiga fråga och ser fram emot att ta del av undersökningens resultat. Det kommer säkert att finnas anledning för mig att återkomma till detta.
Med detta vill jag önska er alla en fortsätt trevlig och ljus chanuka tillsammans med familj och vänner!
Chanuka sameach!