Kära medlemmar,

Imorgon (onsdag) är det exakt 70 år sedan Förenta Nationernas generalförsamling antog delningsplanen för Palestina. Delningsplanen innebar att det brittiska mandatet skulle avvecklas och ersättas av en judisk och en arabisk stat. Detta beslut ledde sedermera till att staten Israels självständighet utropades den 14 maj året därpå. Även om det fortfarande finns många problem att lösa, kan jag inte upphöra att imponeras av hur den unga staten utvecklats.

Ett tydligt erkännande av den positiva utvecklingen är att regeringen i dagarna beslutade att tillsätta en ”innovationsscout”. Denna scout ska verka i den israeliska innovationsmiljön och utgöra kontaktyta för svenska företag, entreprenörer, start-ups, akademi och investerare. Israel är nämligen sedan tidigare en prioriterad exportmarknad för den svenska regeringen. Grattis Sverige och Israel! Låt mig också passa på att nämna att vi givetvis kommer att fira staten Israels 70-årsjubileum nästa år!

I förra veckan kunde vi avsluta rekryteringen av en ny verksamhetschef. Denna roll är en ombildning av en tidigare tjänst och innebär chefsansvar för bland annat program-, kultur-, utbildning-, ungdoms-, Glämstaverksamhet och vår sociala verksamhet. Ny på denna tjänst är Laila Takolander (på bilden) som idag är verksamhetschef på Judiska församlingen i Göteborg. Laila är ursprungligen från Finland och har under lång tid varit aktiv i Judiska församlingen i Helsingfors. Vi ser fram emot att hälsa Laila välkommen i början av nästa år!

I torsdags sammanträdde församlingens fullmäktige på sitt höstmöte. Efter givande och konstruktiva diskussioner antog fullmäktige de mål som ska gälla för församlingens verksamhet under 2018. Nytt för i år är att styrelsen och kansliet tagit fram en uppföljningsplan kopplat till dessa mål. Det är nämligen inte särskilt bra att anta mål om man sedan inte mäter om de uppfyllts eller ej. Redan nästa år kommer vi att kunna återkomma till dessa mål för att se om vi gjort det vi ska göra och/eller om vi behöver modifiera målen. Fullmäktige antog också en budget för 2018 som bland annat innebär att medlemsavgifterna ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Fullmäktige beslutade även att utöka församlingens sociala verksamhet genom att avsluta arbetet med organisationen Claims gällande hemstöd. I dagsläget får församlingen bidrag för att kunna erbjuda hemstöd (utöver den kommunala hemtjänsten) till Förintelseöverlevande. Denna ordning medför en väldigt stor administrativ börda för såväl brukare som för vårt kansli. Genom avslutandet av detta samarbete tror vi att vi kommer att kunna erbjuda hemstöd till ännu fler brukare då finansieringen kommer att komma från annat håll.

Det här blir ett långt nyhetsbrev men detta måste nämnas denna vecka. Ingen har väl missat kampanjen #metoo, vars syfte är att uppmärksamma omfattningen av sexuella trakasserier och övergrepp. Kampanjen har fått stor spridning och liknande upprop har följt inom många olika yrkesgrupper. På församlingen och inom alla våra verksamheter råder självklart absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier.