Kära medlemmar,

det kan inte ha undgått många av er att det hölls val till församlingsfullmäktige i söndags. Valdeltagandet var i princip detsamma som för tre år sedan och valresultatet likaså. De gångna månaderna har bjudit på debatter i olika forum vilket för det mesta är av godo. Det känns verkligen kul att en bra bit över hundra av våra medlemmar valt att engagera sig i församlingsarbetet genom att ställa sig på en av vallistorna till fullmäktige. En utmaning för den tillträdande styrelsen blir att se till att ta tillvara detta engagemang. Det känns roligt att med ett förnyat förtroende för den grupp jag företräder och för mig personligen.

Jag vill också ta tillfället i akt att tacka alla duktiga medarbetare som såg till att vi kunde genomföra detta val. Alltifrån att beställa valsedlar till att ta emot och räkna röster. Ett stort tack till alla.

I december samlas det nyvalda fullmäktige till sitt första möte där bland annat den nya styrelsen ska väljas.

I tisdags träffade jag tillsammans med andra företrädare för Judiska Centralrådet justitieminister Morgan Johansson. Anledningen till mötet var den senaste tidens antisemitiska händelser men också att Centralrådet önskar att regeringen antar en internationell definition av antisemitism som bl a Europaparlamentet redan antagit. Det blev ett bra och konstruktivt möte med många konkreta åtgärder. Vi fick också möjlighet att diskutera de senaste händelserna inom Skånes SSU-distrikt där vi informerades om vilka åtgärder som vidtagits mot de medlemmar som överträtt partiets regelverk.

/Aron