Kära medlemmar,

 I söndags höll vi ett möte i Stockholm för ledarna för de nordiska judiska församlingarna. Även om Stockholms judiska församling är mer än dubbelt så stor som den näst största församlingen i Norden (Köpenhamn) så är de problem vi brottas med på det stora hela desamma. Det rör sig om säkerhetsproblematiken men också hur vi tillsammans ska se till så att vi barn och ungdomar som växer upp i våra församlingar får en stark judisk identitet.

 Jag tror att en viktig del i identitetsskapandet är att skapa mötesplatser för våra ungdomar. En judisk pojke eller flicka i Stockholm har väldigt mycket gemensamt med en jämnårig i Köpenhamn, Helsingfors eller Oslo. Insikten om att det är så otroligt mycket som förenar oss judar kan inte överskattas. Vi kom därför överens om att uppdra åt våra utbildningsansvariga att arbeta vidare med dessa frågor vid ett möte i Stockholm inom kort.

 Det var också mycket intressant att höra vad som är på gång i de olika församlingarna. Exempelvis har man i Oslo utvecklat ett mycket ambitiöst program för unga i Israel som vi ska se om vi kan importera hit till Stockholm. I Danmark pågår sedan en tid tillbaka en tämligen hätsk debatt om omskärelse. Även om en sådan debatt för närvarande inte är aktuell i Sverige är det möjligt att den danska debatten kan spilla över till Sverige. Vi bevakar därför frågan tillsammans med våra danska vänner.

 I veckan fick vi ett välkommet tillskott i form av Ella Banayan från den judiska ungdomsorganisationen Marom. Ella kommer att bo i Stockholm under minst ett år och arbeta med Stora synagogan och församlingens barn- och ungdomsprogram. Att unga män och kvinnor från Israel kommer till Stockholm för att arbeta i vår församling är ett mycket välkommet inslag som dessutom minskar avståndet till den judiska staten. Välkommen Ella!

Slutligen skulle jag vilja uppmärksamma att vi på torsdag kväll högtidlighåller minnet av Kristallnatten (eller Novemberpogromen som den också benämns) tillsammans med SKMA i Stora synagogan. Hoppas att få se många av er där!

Med önskan om en väldigt bra vecka!

 

Aron