Kära medlemmar,

I tisdags deltog jag i en sammankomst anordnad av Västerbottens landshövding Magdalena Andersson i hennes vackra residens i Umeå. Det blev en eftermiddag tillsammans med flera EU-, riks-, och kommunalpolitiker, myndighetsföreträdare och företrädare för det civila samhället. Tillsammans diskuterade vi kring antisemitismen i samhället och vad som kan göras för att stärka de judar som vill driva judisk verksamhet i Umeå. Till höjdpunkterna hörde ett mycket klokt föredrag av SKMA:s ordförande Svante Weyler och möten med några av Västerbottens judar. Förhoppningsvis kan vi snart åter se judisk verksamhet i Umeå!

Under den förra veckan kom också beskedet att Högsta domstolen kommer att ta upp hovrättens mycket märkliga dom gällande utvisningen av en av gärningsmännen från Göteborg i vintras. Hovrätten för Västra Sverige valde att inte utvisa en av gärningsmännen till de palestinska områdena eftersom han, enligt domstolen, riskerar repressalier från Israel. Vår främsta farhåga var att hovrätten därmed lyckats skapa ett prejudikat som innebär att en person som ägnar sig åt hatbrott ska ”belönas” genom att slippa utvisning. Detta riskerar att bli ett mycket farligt incitament för potentiella gärningsmän. Viktigt därför att HD nu kommer till ett annat domslut än hovrätten.

Efter den hemska attacken mot synagogan i Pittsburgh förra helgen gick Sveriges samtliga församlingsrabbiner samman i en mycket fin uppmaning. Inspirerad av World Jewish Congress uppmaning show up for shabbat, uppmanade de Sveriges judar att bege sig till synagogan. Precis så här ska vi reagera mot hot. Vi ska bli starkare och ta stöd av varandra. Jag vet att deltagandet i våra synagogor denna shabbat var större än vanligt. På så vis hedrar vi våra mördade bröder och systrar.

Denna vecka är det 80 år sedan Novemberpogromen (Kristallnatten). Denna hemska händelse blev startskottet till den kommande Förintelsen av den europeiska judenheten. En av våra synagogor, Adat Jeschurun, består till stor del av inredning av den enda synagoga som överlevde denna pogrom i Hamburg. Det finns därmed en särskild koppling mellan denna händelse och vår församling. Tillsammans med bland andra SKMA ordnar vi en minneshögtid på torsdag kväll.

Slutligen, på söndag är det val till församlingsfullmäktige. Jag uppmanar alla medlemmar att lägga sin röst för ett högt valdeltagande!

Med önskan om en bra vecka i höstmörkret!