Kära medlemmar,

Jag kan erkänna det var med blandade känslor som jag såg fram emot jom kipur detta år. Givetvis var grunden till dessa blandade känslor den planerade nazistmarschen i Göteborg samma dag.  Som tur var blev marschen på det stora hela en flopp för nazisterna. Niklas Orrenius beskrev det så väl i söndagens DN: ”det som skulle bli en mäktig nationalsocialistisk styrkedemonstration mitt i Göteborg blev i själva verket en lätt förnedrande promenad mellan två ICA-butiker.” Bidragande till denna flopp var säkert även beslutet av förvaltningsrätten att korta ner marschen och av kammarrätten att ytterligare förkorta densamma.

Här i Stockholm kan vi se tillbaka på en fin jom kipur med väldigt mycket folk i våra synagogor. Min tacksamhet är stor mot alla de som hållit i gudstjänsterna och stått utanför och vaktat inklusive all personal från Polisen.

Jag vill även lyfta fram allt det stöd som vi judiska företrädare fått ta emot. Dagen före jom kipur hade vi äran att få ta emot kardinal Anders Arborelius i Bajit som personligen framförde en mycket fin nyårshälsning från den katolska kyrkan. Jag hade även ett samtal med statsminister Stefan Löfven som uttryckte sin starka sympati med oss judar och sin avsky för de nazistiska organisationerna. Jag kan inte annat än instämma med statsministern när han beskrev det som att ”anständighetens gräns passerats”.  Jag hade också ett fint samtal med ärkebiskop Antje Jackelén som även hon uttryckte sin sympati.

I Göteborg har man fått ta emot mycket kärlek inför och under dagens marsch. Ett mycket uppskattat besök av kulturminister Alice Bah Kuhnke, sångmanifestation med över 1000 deltagare och över 200 kärleksrosor skickade till församlingen. Tydliga tecken på att det är de goda krafterna som dominerar vårt samhälle.

Även om det gick bra denna gång så kan vi inte luta oss tillbaka. Igår träffade generalsekreterare Isak Reichel och jag justitieminister Morgan Johansson för att diskutera vilka åtgärder som regeringen avser att vidta för att komma till bukt med hatorganisationer som Nordiska Motståndsrörelsen. I nästa vecka inleds blocköverskridande samtal med syfte att förbättra hetslagstiftningen. Vi framhöll även behovet att Polisen gör en mer nyanserad bedömning när de i framtiden beviljar demonstrationstillstånd.

Nu kan vi blicka fram emot ytterligare en helg. Redan ikväll börjar sukkot, en helg där vi ska uppfylla mitsvan (budet) att vara glada. Önskar er alla därför en glad helg – chag sameach – tillsammans med vänner och familj!

/Aron