Kära medlemmar,

Som många av er kanske redan sett avkunnade Hovrätten för Västra Sverige i förra veckan sin dom mot de män som utsatte synagogan i Göteborg för en brandattack. Glädjande nog fastställdes tingsrättens dom gällande grovt olaga hot. Att männen hade ett hatbrottsmotiv ledde till högre straff. Vad som dock är mycket problematiskt är att hovrätten valde att inte utvisa en av gärningsmännen till Palestina med hänvisning till situationen vid gränsövergångarna mellan Israel och Västbanken/Gaza samt Israels ”eventuella intresse i saken”.

Domstolens motivering innebär i praktiken att mannen belönas för sitt hatbrott. Innan han begick den brottsliga handlingen fanns det ett beslut om att utvisa honom på grund av att han saknade asylskäl. Nu när han begått ett antisemitiskt hatbrott anses han kunna stanna. Hovrättens dom har skapat ett mycket farligt incitament för andra i samma situation att begå hatbrott.  Tillsammans med Allan Stutzinsky som är ordförande i Göteborgs judiska församling skrev jag en debattartikel om denna fråga i Svenska Dagbladet som publicerades i lördags. Vi kommer givetvis inte att släppa denna fråga som måste få en förnyad prövning i högsta instans.

Denna vecka inföll Jom Kippur, årets heligaste dag då många besökte synagogan. Jag hoppas att ni fick en meningsfull dag och passar på att önska alla en fin sukkot och ett fortsatt sött 5779. Jag vill också be er alla att våga prata med nya personer i och utanför synagogan, till exempel i sukkan. Så gör vi vår församling ännu mer välkomnande. Slutligen, glöm inte att säga tack till de män och kvinnor som jobbar hårt för att vi alla ska vara säkra. De gör ett fantastiskt jobb.

G’mar Chatima Tova!

/Aron