Efter ett par veckors uppehåll är jag nu tillbaka med vad som kommer att bli mitt sista veckobrev innan sommaren.

En prioriterad fråga för församlingen är givetvis kampen mot antisemitismen. Något som saknats i detta arbete har varit en allmänt vedertagen definition av vad som utgör antisemitism. I fjol antog International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) en så kallad working definition av antisemitism som bland annat inbegriper de fall där jämförelser mellan staten Israel och nazister görs. Definitionen antogs därefter av den brittiska och den österrikiska regeringen. Jag och andra har vid upprepade tillfällen bett den svenska regeringen att anta denna definition. När antagandet av denna definition kom upp häromveckan i Europaparlamentet tillskrev jag de svenska parlamentetsledamöterna för att be dem att rösta för resolutionen. Resultatet blev ett ja, vilket jag ser som ett viktigt steg framåt i arbetet mot antisemitism. Ett särskilt tack förtjänar Cecilia Wikström (L) som spelade en viktig roll i detta.

I början på nästa vecka samlas ett trettiotal europeiska församlingsledare i Stockholm för en konferens anordnad av organisationen European Council of Jewish Communities. Konferensens tema är hur de judiska församlingarna ska hantera äktenskap mellan judar och icke-judar. Ett mycket intressant och relevant ämne inte minst för vår församling där vi strävar efter att inkludera även den icke-judiska partnern.

Som sagt är detta vårens sista nyhetsbrev. Efter en intensiv början på 2017 är det nu dags att ladda batterierna för en än mer intensiv höst. För många av oss kommer även sommaren att medföra nya upplevelser och bekantskaper. Oavsett om det sker på vårt sommarparadis, på vår Israelresa, som deltagare i Makkabiaden eller på ett av Paideias program, tror jag att sommaren kommer att bli magisk.

Önskar er alla en härlig och avkopplande sommar!

Aron