Kära medlemmar,

I fredags träffade representanter från Judiska Centralrådet och Judiska Ungdomsförbundet (JUS) Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Det blev ett bra och konstruktivt möte med en diskussion kring säkerhetssituationen för de judiska församlingarna i Sverige och hur man bäst ska bekämpa den antisemitism som finns i vårt samhälle. Personligen uppfattade jag Ulf Kristersson som intresserad och lyhörd kring dessa frågor.

I förra veckan beslutade Stockholmspolisen att tillåta den nazistiska organisationen NMR att under tre dagar få tala i Almedalen. Det är helt oacceptabelt att tillåta en gruppering som sätter skräck i många av de närvarande att få ett sådant stort utrymme. Det är hög tid att sätta ner foten. Om detta skrev JUS:s ordförande Anna Simon-Karlsson och jag själv en debattartikel i helgen i Aftonbladet. Artikeln kan läsas här:

Igår kväll (tisdag) invigdes det nya Judiska Biblioteket i Bajit. När jag skriver dessa rader har invigningen inte ännu ägt rum varför jag inte kan säga så mycket om hur den var. Jag klistrar dock in mitt tal nedan. Om du inte hade möjlighet att delta i invigningen så hoppas jag att du tar dig förbi Bajit för att se vårt nya fina bibliotek.

Med detta skulle jag vilja önska er alla en fortsatt fin Nationaldag!

Tal vid invigningen av Judiska biblioteket i Bajit

5 juni 2018, 22 sivan 5778

Kära vänner,

Låt mig börja med att välkomna er alla hit till Bajit – huset för judisk utbildning och kultur – mitt i Stockholm. I det här kvarteret har Stockholms judar utbildat sig, ätit, träffat nya vänner, festat och mycket mer under det senaste halvseklet. Det känns därför otroligt roligt att få vara med om att öppna ett bibliotek i dess mitt, Stockholms nya judiska bibliotek.

I den muslimska traditionen benämns vi judar som bokens folk. Vid inte mindre än 31 tillfällen i Koranen används denna hedrande benämning på ett folk som baserar sin religion, sina traditioner och sin kultur på böcker; såväl äldre som nyskrivna. Att diskutera de heliga böckernas innehåll och debattera över deras betydelse i dagens samhälle ligger verkligen i centrum i den judiska mångtusenåriga traditionen.

En fin princip i den judiska traditionen handlar om ett Bajit Male Sefarim – Ett hus fullt av böcker. Tanken är att varje jude ska fylla sitt hem med böcker. Syftet är att de barn som växer upp i huset och de som besöker det ska se vad som finns i dess centrum, vad som betyder mest. Liksom i ett judiskt hem – ett bajit – bör även ett judiskt hus som detta ha böcker i sitt centrum. Bland det första alla de som besöker detta hus kommer att se är ett bibliotek fullt med böcker.

I den svenska bibliotekslagen anges det att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Detta ändamål är väl i linje med den judiska traditionen. Ju mer pålästa och insatta vi blir, desto mer förstår vi av samhället och desto mer kan vi ifrågasätta detsamma.

Jag skulle vilja ta tillfället att tacka ett antal personer. Låt mig börja med Maja Alton, Kajsa Paulsson och Amanda Hedman som ritat detta vackra bibliotek. Tobias Fjellström och Robert Persson som byggt det. Marianne Kisch som hållit i alla kontakter och sett till så att projektet blev genomfört. Vår bibliotekarie Malin Norrby som ordnat så att biblioteket kan öppna idag och Jonna Wolff som styrt denna fina invigning. Jag vill också rikta ett varmt tack till Hekschers Stiftelse och till Clas Groschinskys Minnesfond för ert generösa stöd.

Det är min förhoppning att detta bibliotek ska bli till glädje och välsignelse och inspirera framtida generationer till fortsatta studier.